Grøn Pulje styrker lokalsamfundet i Nysted med grønne og kulturelle projekter

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Grøn Pulje i Nysted bidrager til lokalområdets grønne engagement og kulturelle tiltag

Grøn Pulje, et fremadskuende initiativ vedtaget af Folketinget, har til formål at støtte udviklingen af solcelle- og vindmølleprojekter ved at involvere lokalsamfundet direkte i processen. I Guldborgsund Kommune indebærer dette, at ejere af nye vedvarende energianlæg skal indbetale til en finansieringsordning, hvorfra områdets borgere kan søge om midler. Disse midler er øremærket projekter, der enten fremmer grøn omstilling eller forbedrer de landskabelige, rekreative og kulturelle aspekter i lokalsamfundet.

Grøn Pulje Nysted, under Guldborgsund Kommunes administration, åbnede i januar op for ansøgninger. Interessen var stor, og puljen modtog 10 ansøgninger med et samlet finansieringsbehov på 197.294 kroner. Dette beløb oversteg de disponible midler i puljen, hvilket nødvendiggjorde en prioritering af projekterne. Beslutningen om fordeling af midlerne blev taget i fællesskab af Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

De finansierede projekter omfatter en række forskelligartede initiativer såsom et skab til en udendørs hjertestarter ved Børnehytten i Kettinge, digitale skydeskiver til Frejlev-Vantore Skytteforening, et julemarked i Nysted, en petanquebane for B1990, samt bordbænkesæt til Nysted Kajak- og Roklub. Disse projekter vidner om et bredt og engageret lokalsamfund med forskelligartede interesser og behov.

Formændene for de involverede udvalg, Ole K. Larsen og Jesper Blomberg, har udtrykt stor tilfredshed med de mange alsidige ansøgninger samt borgernes engagement og iderigdom i anvendelsen af Grøn Pulje-midlerne. De fremhæver desuden vigtigheden af dialogen omkring de ikke-finansierede projekter, med henblik på at finde alternative finansieringsmuligheder.

Grøn Pulje-projektet understreger kommunens engagement i både den grønne omstilling og i at støtte kulturelle samt rekreative projekter. Det er et tydeligt eksempel på, hvordan lokale initiativer kan spille en central rolle i at forme et mere bæredygtigt og engageret fællesskab.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/groen-pulje-stoetter-flere-lokale-projekter-i-nysted

Kilde: Guldborgsund Kommune