Guldborgsund Kommune og DI Lolland-Falster indgår partnerskabsaftale på klimaområdet

Jakob Søndergaard Nielsen, bestyrelsesleder for DI Lolland-Falster (tv) og Guldborgsund Kommunes borgmester Simon Hansen underskrev fredag en klimapartnerskabsaftale. Aftalen blev underskrevet på virksomheden Metalcolour i Nykøbing Falster, hvor Jakob Søndergaard Nielsen er direktør. (Foto: Guldborgsund Kommune)
dato

En partnerskabsaftale mellem DI Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune skal sætte skub i den grønne omstilling og sikre CO2-reduktioner på industriens område. Aftalen har fokus på det gensidige samarbejde, for parterne er enige om, at målet kun kan nås i fællesskab.

Reduktion af lokale virksomheders energiforbrug og mere grøn transport. Nye grønne forretningsmodeller, produkter og råvarer. Og gode, nationale rammebetingelser for CO2-reduktion i erhvervslivet. Det er blot nogle af de områder, som DI Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune skal samarbejde om i de kommende år for at gøre kommunen som geografisk område CO2-neutral senest i 2050.

Fredag underskrev DI Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune en partnerskabsaftale, der sætter et tættere klimasamarbejde mellem industrien og kommunen på formel. Aftalen er indgået som led i kommunens klimaplan, der blev vedtaget i juni sidste år.

Tæt samarbejde er nødvendigt
Jakob Søndergaard Nielsen, der er bestyrelsesleder i DI Lolland-Falster, er glad for, at Guldborgsund Kommune og DI Lolland-Falster kan arbejde sammen om målet. Alle sektorer har et ansvar, og et tæt samarbejde med kommunen er helt nødvendigt for, at også industrien kan nå de lokale klimamål.

”DI Lolland-Falster og Guldborgsund Kommunes partnerskabsaftale er er vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fremtid. Sammen tager vi et modigt skridt mod en grønnere fremtid og sætter et eksempel for andre. Vi har fokus på konkret handling, samarbejde og innovation samt et langsigtet perspektiv. Der er et enormt potentiale i Guldborgsund Kommune for grøn vækst og nye arbejdspladser for både eksisterende og nye virksomheder, og vi ser frem til at skabe en grønnere og mere bæredygtig fremtid for alle,” siger Jakob Søndergaard Nielsen.

Borgmester Simon Hansen er glad for DI Lolland-Falsters engagement. For selvom den grønne omstilling er svær, så er den samtidig helt nødvendig, og den rummer også mange muligheder, der kan komme industrien og lokalområdet til gode.

”Vi har et fremsynet og stærkt erhvervsliv på Lolland-Falster, og industrivirksomhederne spiller en afgørende rolle for vores fortsatte vækst og udvikling. Ligesom alle andre, inklusive kommunen selv, skal også industrien omlægges, så den bliver langt mere grøn. Det kan hver enkelt virksomhed ikke gøre alene. Det kan kun ske ved en stor og fælles indsats, og jeg tror på, at der også kan komme nye forretningsmuligheder ud af det. Fremtidens virksomheder, produkter og råvarer er grønne. Også her på Lolland-Falster,” siger Simon Hansen.

Løbende evaluering af samarbejdet
DI Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune skal mødes mindst to gange om året for at sikre fremdrift i arbejdet og følge op på konkrete indsatser.

Desuden skal samarbejdet evalueres hvert år og kan udvides til at berøre andre emner og omfatte andre aktører, hvis parterne vurderer, at det vil give værdi.

Kilde: Guldborgsund Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.