Skal ny støjskærm på Falster laves af jord?

Foto: Vejdirektoratet.
dato

350 meter støjskærm skal etableres på adgangsvejen til den nye Storstrømsbro. Med udbuddet af støjskærmen går Vejdirektoratet nye veje og udbyder for første gang en støjskærm opbygget af blokke af kalkstabiliseret jord.

I Storstrømmen mellem Masnedø og Falster er den nye Storstrømsbro under opførelse, og fra begge kyster nærmer brodækket sig pylonen i midten.

Også på både Masnedø og Falster er der stor aktivitet, for her bliver de nye adgangsveje til den nye bro anlagt. Ved Orehoved er en rundkørsel kommet til, og mellem rundkørsel og bro skal der på Storstrømsvej etableres en støjskærm. Den bliver cirka 350 meter lang og tre meter høj. 

Udbuddet af støjskærmen er på trapperne og er specielt, da entreprenørerne kan byde på tre forskellige typer støjskærm. Der kan bydes på en traditionel støjskærm udført med stålsøjler og kassetter med mineraluld, en støjskærm af gabioner og en støjskærm af kalkstabiliseret lerjord. Når lerjord stabiliseres med nogle få procent brændt kalk, får jorden en større styrke, samtidig med at den bliver vandafvisende.  

”Vejdirektoratet udbyder som de første i Danmark – og formentlig i verden – en støjskærm udført af kalkstabiliseret lerjord. Løsningen er således helt ny og spændende og kan være en måde, hvorpå vi kan udnytte vores ressourcer bedre. En traditionel støjskærm er udført i både dyre og klimabelastende materialer, som stål, aluminium, beton, mineraluld og kunststof. Kan vi bruge vores overskudsjord, som nu er et affaldsprodukt og anvende det som en ressource, er det rigtig positivt i forhold til klima, miljø og økonomi. Vi har masser af jord, og det er godt at bygge med. I Danmark ”producerer” vi årligt mere end 15 millioner tons udgravet jord fra byggerier og andet som potentielt kan anvendes som byggemateriale, så potentialet er stort,” siger projektchef i Vejdirektoratet, Niels Gottlieb.

Overskudsjord kan også bruges i støjskærmen af gabioner. De kan fyldes med diverse materialer og vil på Storstrømsprojektet skulle fyldes med jord. Gabioner bruges blandt andet i Tyskland.

”Vi håber, at så mange entreprenører som muligt har lyst til at byde på støjskærmen og håber også meget, at der i markedet er en lyst til og interesse for at bruge nye materialer som jord til støjskærmen. Med udbuddet her har vi taget hul på det, der kunne blive en af fremtidens støjskærmsløsninger med mere bæredygtige materialer,” siger Niels Gottlieb.

Den nye støjskærm på Falster udbydes den 10. juni 2024. Udbuddet offentliggøres på Vejdirektoratets udbudsportal. 

Støjskærmen i Storstrømsprojektet er udsprunget af et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Region Hovedstaden, DTU og entreprenørfirmaet Holbøll, ressourcecenteret Remco og THI Dencker Arkitekter om udvikling og test af støjskærme ved anvendelse af lerjord.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.