Ynglefugleoptællinger styrker naturbevarelsen i Guldborgsund Kommune

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Årlige ynglefugleoptællinger i Guldborgsund Kommune er en vital del af naturbevarelsesarbejdet

I Guldborgsund Kommune er ynglefugleoptællingerne, der finder sted i månederne maj, juni og juli, en fast del af kommunens indsats for at bevare og monitorere den lokale fuglebestand. Disse optællinger er særligt fokuserede på bestandene af måger, terner og vadefugle.

Arbejdet med at tælle og overvåge ynglefugle er forankret i indsatsen for at efterleve Natura 2000-regulativerne samt kommunens egen naturpolitik. Disse optællinger bidrager til et vigtigt datagrundlag, som kan anvendes i bestræbelserne på at beskytte og forvalte lokale naturområder.

Projektleder Anita Pedersen er kontaktpersonen bag optællingerne, koordinerer indsatsen, og er den, der står til rådighed for eventuelle spørgsmål eller yderligere oplysninger. Hun kan kontaktes via telefon på 25 18 23 25 eller via e-mail på aped@guldborgsund.dk.

Disse ynglefugleoptællinger er et vitalt element i Guldborgsund Kommunes strategi for naturbevarelse og viser kommunens dedikation til at bevare biodiversiteten og de naturlige habitater i området.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/2024/optaelling-af-ynglefugle-paa-strandenge-oeer-og-holme-2024

Kilde: Guldborgsund Kommune